Diensten

Strategie

Onze analytische werkwijzen zetten we in om doelgericht complexe vraagstukken te onderzoeken. Door middel van onder andere focusgroepen, sensorisch onderzoek en wetenschappelijke literatuurstudie kunnen wij problemen analyseren. Door in kaart te brengen wat het probleem is, waardoor dit probleem wordt veroorzaakt en welke mogelijke oplossingen er zijn, kan op maat gemaakt advies uitgebracht worden voor elk vraagstuk. Doordat de levensmiddelenindustrie altijd in beweging is, moet snel geanticipeerd worden. Met een efficiƫnte werkwijze en een frisse blik kunnen innovatieve oplossingen voor uw probleem geformuleerd worden.

Productontwikkeling

Een succesvolle productontwikkeling bestaat uit verschillende fasen. FoodSol is in staat om in overleg verschillende fasen te doorlopen. Onze aanpak houdt in:

1. Trendonderzoek:

Opkomende trends in de levensmiddelenindustrie binnen een specifieke branche worden in kaart gebracht. De meest veelbelovende trends worden geselecteerd.

2. Focusgroepen

Mogelijke productontwikkelingen worden voorgelegd aan de consument. Hieruit wordt duidelijk waar de consument op zit te wachten en kan het productidee eventueel nog worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat een nieuw product aansluit bij de wensen van de uiteindelijke gebruiker.

3. Productontwikkeling

Een innovatief product wordt ontwikkeld door vooraf uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden en toepassingen. Om een optimaal eindproduct te ontwikkelen worden verschillende producttesten uitgevoerd, waarbij specifieke producteigenschappen worden beoordeeld.

4. Sensorisch onderzoek

Wanneer een product is ontwikkeld wordt sensorisch onderzoek gedaan. De consument of een expertpanel beoordeelt het nieuwe product op de belangrijkste eigenschappen. Zowel het uiterlijk als de smaak en het mondgevoel worden geanalyseerd. De resultaten van het sensorisch onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van het product om specifieke eigenschappen te verbeteren.

Procesefficiƫntie

Om een productieproces te optimaliseren moet het onderzoek goed gefaseerd worden. Door de volgende fasen te doorlopen kan FoodSol uw productieproces versnellen of verbeteren, maar ook verspilling verminderen.

1. Proces in kaart brengen

In de eerste fase wordt in kaart gebracht hoe het huidige proces of een specifieke processtap eruit ziet. Elke processtap wordt geanalyseerd en productietijden worden gemeten.

2. Onderzoek naar knelpunten

Wanneer duidelijk is hoe het huidige proces verloopt, wordt gefocust op het vinden van knelpunten of plaatsen in het proces waar verspilling plaatsvindt. Hierbij wordt onderzoek gedaan aan de productielijn, maar ook vindt literatuuronderzoek plaats om problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij wordt gezocht naar mogelijke oplossingen om het productieproces te versnellen of om verspilling te verminderen.

3. Het proces optimaliseren

Het literatuuronderzoek wordt gekoppeld aan de praktijk. Mogelijke oplossingen worden getest en verder uitgewerkt tot het gewenste resultaat is behaald.