Hoe de huidige landbouw en de hoge consumptie van vlees onze toekomstige voedselvoorziening in gevaar brengt

Hoe de huidige landbouw en de hoge consumptie van vlees onze toekomstige voedselvoorziening in gevaar brengt

Om ervoor te zorgen dat in de toekomst genoeg eten overblijft om de wereldbevolking te voeden, zijn grote veranderingen nodig. Landbouwtechnieken moeten enorm worden veranderd en de hoeveelheid vlees die wij eten moet extreem worden verminderd. Als dit niet gebeurt, zal het op onze planeet niet mogelijk zijn om de hele mensheid te onderhouden. Dit heeft voornamelijk te maken met de impact die de levensmiddelenindustrie heeft op het milieu, wat zorgt voor opwarming van de aarde. Bovendien zorgt de stijgende temperatuur weer voor problemen in de landbouw.

Broeikaseffect

De temperatuur heeft een enorm grote invloed op de landbouw. Wanneer de temperatuur op de aarde slechts 1°C stijgt, neemt de productie van rijst en tarwe af met wel 10%. Als wij blijven eten en produceren zoals het nu gaat, dan zal aan het einde van de eeuw de temperatuur wel 3°C zijn gestegen. Daarbij neemt de wereldbevolking alleen maar toe, waardoor steeds meer voedsel nodig is. Het is onmogelijk om op deze manier door te gaan. Om de gehele bevolking voeden en daarnaast de aarde leefbaar houden moet drastische maatregelen genomen worden.

Vleesconsumptie

Om te beginnen kan de aarde minder belast worden als wij minder vlees gaan eten. Het beste scenario zou zijn dat iedereen minder dan één keer per week vlees eet. De hele wereldbevolking zou dan flexitariër worden. De overheid kan hier bijvoorbeeld in gaan adviseren. Bij gezonde voeding wordt nu voornamelijk gelet op de gezondheid van het lichaam, maar het is belangrijk om hierbij ook het milieu te betrekken om de aarde leefbaar te houden.

Toekomst van de aarde

Ook andere zaken rondom voedselproductie en consumptie hebben een grote invloed op de toekomst van de aarde. Zo moet voedselverspilling enorm worden verminderd en moet de watervoorziening beter worden beheerd en gecontroleerd. Daarnaast kan de landbouw worden verbeterd door het gebruik van mest te doseren en controleren, maar ook de infrastructuur van de landbouw moet worden veranderd. Voor deze zaken zijn grote investeringen nodig. Door slechts één van deze problemen aan te pakken, wordt het probleem niet opgelost. Het grote geheel moet worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de aarde leefbaar blijft en ons kan voorzien van genoeg voedsel.

Geen reacties

Je reactie toevoegen