Opwarming van de aarde kan verlies van gewassen in Europa verdubbelen

Opwarming van de aarde kan verlies van gewassen in Europa verdubbelen

Als de opwarming van de aarde doorzet volgens de huidige koers, worden over dertig jaar twee keer zoveel gewassen beschadigd door insecten. Zelfs wanneer de EU-landen hun beloftes nakomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zullen gewassen niet genoeg beschermd zijn. De stijgende temperaturen zorgen ervoor dat de hoeveelheid insecten stijgt. Ook wordt de stofwisseling van de insecten beïnvloed door de stijgende temperaturen: hun metabolisme gaat omhoog. De populatie insecten stijgt en de insecten individueel gaan meer eten, waardoor gewassen worden opgegeten. Dit kan voor de landbouw extreme gevolgen hebben.

Het verlies van gewassen

Op dit moment wordt de opbrengst van gewassen door insecten verminderd met 2,5%. De voorspelling is dat in 2050 deze opbrengst door insecten wordt verkleind met wel 4,5%. Dit geeft aan dat het verlies van gewassen enorm zal stijgen door toedoen van insecten. Het verlies van bijvoorbeeld tarwe kan dan oplopen tot zestien miljoen ton per jaar. Ook Noord-Amerika zal hiermee te maken krijgen. Daar kan het verlies van maïs wel veertig procent toenemen ten opzichte van nu. Hierbij is rekening gehouden van een stijging tussen de anderhalf en twee graden Celsius, zoals ingeschat bij het Akkoord van Parijs als onderdeel van het Klimaatverdrag.

Voedselzekerheid

Door stijgende temperaturen gaat het metabolisme van insecten omhoog. Ook kan een leefgebied waar de temperatuur hoger is gunstig zijn voor weer andere insectenkolonies. Zo neemt ook de populatie van verschillende insecten in het gebied toe. Meer kennis over ecosystemen en bepaalde gewassen is nodig om ervoor te zorgen dat er over dertig jaar nog genoeg voedsel beschikbaar zal zijn. De hoeveelheid gewassen die in Europa worden verbouwd zijn beperkt. Dat in combinatie met agressieve pesticiden die ervoor gebruikt worden, zetten ons niet in een gunstige positie. Wanneer een gewas of pesticide wordt aangepast, moeten ook insecten zich hierop aanpassen, waardoor tijd wordt gewonnen om gewassen succesvol te verbouwen. Doordat er relatief weinig variatie zit in gewassen en pesticiden is het makkelijk voor insecten om zich hierop aan te passen. De opwarming van de aarde verplicht ons om de landbouw te blijven ontwikkelen om te kunnen overleven. Met pesticiden dood je enkele insecten, maar mogelijk ook de insecten die wel gunstig kunnen zijn voor de natuur. Het is nu zaak om de biodiversiteit te blijven bevorderen en kennis te vergaren over gewassen en insecten om voedselzekerheid te kunnen garanderen.

Geen reacties

Je reactie toevoegen